ÖVERLÄGSEN STUDIESTRATEGI – TESTBASERAT LÄRANDE

ÖVERLÄGSEN STUDIESTRATEGI – TESTBASERAT LÄRANDE

Blogg, Nyheter
Gör som 3000 blivande läkarstudenter i vårt avlånga land. Lär dig genom testbaserat lärande, en överlägsen metod för att minnas mer. Grundprincipen är enkel. När du har lärt dig något nytt så “testar” du dig själv. Metoden passar utmärkt när du pluggar på distans.  De positiva effekterna av testbaserat lärande är några av de mest bekräftade principerna inom kognitiv psykologi. Missa inte NA förlags oerhört spännande STUDIEPLATTFORM som bygger på testbaserat lärande. Plattformen använder AI, är individanpassad, evidensbaserad och älskad av användarna. Det är samma plattform som svenska läkarstudenter har använt för att lära sig stora mängder litteratur. Metoden fungerar inom bland annat naturvetenskap, språk och historia. Läs vidare och lär dig knepen! TESTBASERAT LÄRANDE PÅ DISTANS - GÖR SÅ HÄR!  Ska du lära dig ett längre material som du…
Läs Mer
MINDSET OCH LEARNABILITY

MINDSET OCH LEARNABILITY

Blogg, Nyheter
Learnability eller förmåga till lärande är avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling som kräver ett livslångt lärandet. Mindset i sin tur handlar om våra tankemönster och är lika viktigt när det handlar om lärande. Våra tankar påverkar nämligen våra känslor som i sin tur påverkar vårt agerande och därmed lärandet. Tanken “programmering är inte min grej” kan få oss osäkra och ge upp innan vi ens har försökt. Rusta dig själv med rätt mindset i ditt självledarskap för att lära och utvecklas mer. Eller rusta andra som ska lära med rätt mindset. I forskarvärlden när man mäter skolresultat brukar man skilja mellan kognitiva och icke-kognitiva aspekter. Icke-kognitiva aspekter är svåra att mäta men mycket viktiga för lärandet. Det handlar om uthållighet, ansvarstagande, emotionell stabilitet och att vara…
Läs Mer
HAJJA GER DIG HJÄRNFOKUS – BOKA EN FÖRELÄSNING

HAJJA GER DIG HJÄRNFOKUS – BOKA EN FÖRELÄSNING

Blogg, Nyheter
Nytt år och ny energi mot nya mål. Fyll det nya året med hjärnfokus för ett effektivt och hållbart arbetsliv så att du kan använda dina mentala processer på bästa sätt. Idag utför mer än 50 procent av de människor som arbetar någon form av kognitivt och kreativt arbete som att skriva, formge, bygga, fatta beslut, lära nytt och prioritera. Hajja lär ut grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld. När du förstår hjärnans begränsningar kan du också effektivisera både lärande och samarbete. Viktiga verktyg i ett självledarskap.  UR HAJJAS FÖRELÄSNINGAR Grundläggande principer för mentala processer: Hjärnans plasticitet och formbarhet Arbetsminnet och långtidsminnet Den kontrollerade uppmärksamheten Hippocampus och lärande Strategier för att spara hjärnkraft Ökad kreativitet AGES - för ett effektivt lärande Den sociala hjärnan: Hjärnans…
Läs Mer
EN SEGLIVAD MYT OM LÄRSTILAR

EN SEGLIVAD MYT OM LÄRSTILAR

Blogg
Den kan verka så tilltalande; tanken att olika individer har olika lärstilar och att pedagogen ska anpassa undervisningen efter den enskilda individens sätt att lära. Dessutom är det ju så många som tror på den. Då borde den vara sann. Men forskningen om lärstilar säger något helt annat. Adderas dessutom förståelse för hur man lär framstår bristerna i teorin allt tydligare.   Olika lärstilar  En lärstil står för olika sätt att lära. Enligt teorin tar alla som ska lära sig ny information in den via tre olika sinnen: ljud, bild och kropp. Men de flesta har ett sinne som de helst använder sig av. En del lär sig alltså bättre av att se (visuell lärstil), andra genom att höra (auditiv lärstil) och en del genom att känna och röra (kinetisk…
Läs Mer
ATT LÄRA GENOM SAMMANHANG 

ATT LÄRA GENOM SAMMANHANG 

Blogg
  Många av oss har massor av kunskap om det som kallas för “onödigt vetande”. Vem som vann melodifestivalen 1977 eller vilka som har gått till final i fotbolls VM de senaste 30 åren. Någon kan alla sjöar och vattendrag i Tyskland och en tredje kan rabbla alla presidenter i USA. Däremot kan man uppleva att man har jättesvårt för att lära sig spanska glosor eller hur Sveriges riksdag egentligen fungerar. Det som är så intressant är att ju mer vi kan ju lättare är det att koppla på ny kunskap. All inlärning handlar ju om att skapa kopplingar mellan något du redan kan och något nytt. Därför är det lättare att lära sig mer där du redan har ett stort sammanhang än i ett område där du inte har…
Läs Mer