Hjärnfokus på retorik

För dig som håller föredrag & presentationer

Med hjärnfokus på retorik lär vi dig hur du effektivt kan nå ut med ditt budskap beroende på talsituation, syfte och åhörare. Lär dig effektiva och konkreta strategier, som hur du fångar publikens uppmärksamhet, hur du gör innehållet begripligt, hur du använder kroppen och rösten för att förmedla ditt budskap och hur du med enkla medel kan öka slagkraften i ditt språk.

Med kunskap om hjärnan förstärker du retoriken ytterligare.

Teori och praktik i ett. Vi har själva över hundra föreläsningar i bagaget och delar såklart med oss av våra egna erfarenheter.

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig: en eller två timmar, halv- eller heldag.

Ur föreläsningen

 • Retorikens grunder: ethos, logos och pathos
 • Intellectio och att analysera talsituationen
 • Dispositio och att skapa en tydlig och logisk disposition
 • Elocutio och att använda ett passande och träffsäkert språk
 • Memoria och att minnas det du ska säga (hjärnan och minnet)
 • Actio och hur du använder kroppen och rösten
 • Hur du skapar en Powerpoint utifrån hjärnans principer
 • Hjärnan, nervositet och strategier för att hantera nervositet
 • Spegelneuroner
 • Haloeffekten
 • Konfirmeringsbias
 • Seriepositionseffekten
 • Mindset och inställning till förmågan att hålla föredrag

Vill du veta mer om våra föreläsningar?

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig: en timme, halv- eller heldag, föreläsning eller workshop. Kontakta oss så berättar vi mer!