Hjärnfokus på lärande

För dig som lär

Är du student, elev, går en utbildning eller fortbildar dig – då har du hamna rätt. I en föränderlig värld med en allt snabbare utvecklingstakt behövs ständigt nya kompetenser. Skapa goda förutsättningar för hållbara långtidsminnen och ett livslångt lärande. Hajja lär dig hjärnsmarta strategier för det livslånga lärandet utifrån grundläggande principer om hjärnan.

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig: en eller två timmar, halv- eller heldag.

Ur föreläsningen

Hur du effektiviserar skapandet av hållbara långtidsminnen utifrån den neurovetenskapliga modellen AGES:
 • Hjärnans plasticitet och formbarhet
 • Minnesprocessen
 • Arbetsminnet
 • Långtidsminnet
 • Den kontrollerade uppmärksamheten
 • Hippocampus och aktiv inkodning
 • Emotioner och lärande
 • Spacing och testbaserat lärande
Mindset och lärande:
 • Hjärnans filter
 • Inställning till lärande och potential
 • Self efficacy
 • Statiskt och dynamiskt mindset
 • Vägen till ett dynamiskt mindset

Vill du veta mer om våra föreläsningar?

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig: en timme, halv- eller heldag, föreläsning eller workshop. Kontakta oss så berättar vi mer!