Böcker och läromedel

  • Start
  • Böcker och läromedel

Hjärnfokus på retorik i arbetslivet

Den här handboken vänder sig till dig som jobbar och som på något sätt behöver kommunicera med andra som du möter i ditt arbetsliv. Det kan handla om att informera på ett möte, övertyga en kund, hålla en presentation, väcka engagemang på en kick-off, delge resultat från ett projekt, pitcha en idé eller dela kunskap. Boken ger dig handfasta verktyg som du kan ta med dig in i ditt arbetsliv och som gör dig till en bättre talare. Boken kopplar retoriken till hjärnans konstruktion för att förstå hur och varför.

Svenska Helt enkelt

Serien i svenska rymmer gymnasiets tre kurser. Hela innehållet utgår från kursernas centrala innehåll och kunskapskrav. Fokus ligger på att hjälpa eleven förstå hur olika förmågor kan praktiseras.

Svenska 1 – Helt enkelt innehåller det centrala innehållet uppdelat i följande kapitel: Fiktivt berättande, Muntlig framställning, Argumentation, Skriftlig framställning, Språkliga begrepp, Språkriktighet och Språklig variation. Varje kapitel innehåller många olika övningsuppgifter som är direkt kopplade till de olika teoretiska delarna. I Verktygslådan hittar du checklistor och mallar som hjälper eleverna i både muntliga och skriftliga arbeten. Särskild vikt läggs på verktyg för lässtrategier och läsförståelse. Hjärnsmarta inslag genomsyrar bokens kapitel med syftet att underlätta lärandet.
Bokens kapitel med genomgångar, exempeltexter, många övningsuppgifter och slutuppgifter utgår från kursens centrala innehåll. Ett stort fokus ligger på elevernas lärande kopplat till hjärnan. Du som lärare får allt material som behövs för att leda eleverna genom kursen vilket helt enkelt gör det lättare för eleverna att nå målen! Kursens centrala innehåll är uppdelat i följande kapitel: Ord, fraser och satser, Muntlig och skriftlig framställning – av argumenterande och utredande slag, Litteratur i ett samhällsperspektiv samt Språkliga förhållanden i Sverige och övriga Norden.
Svenska 3 – Helt enkelt innehåller genomgångar, exempeltexter, övningsuppgifter och slutuppgifter som utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Det centrala innehållet är uppdelat i följande kapitel: Muntlig framställning med retorisk arbetsprocess, Vetenskapliga texter, Litteraturvetenskaplig analys och Språkförändring. Varje kapitel innehåller teoretiska genomgångar och för att förtydliga teorin medföljer textutdrag av både sakprosa och skönlitterära texter. Varje kapitel innehåller många olika övningsuppgifter som är direkt kopplade till teorin. I Verktygslådan finns checklistor och mallar som hjälper eleverna i både muntliga och skriftliga arbeten – enkla att hitta och enkla att använda. Hjärnsmarta inslag genomsyrar bokens kapitel med syftet att underlätta lärandet.

Retorik - Helt enkelt

Trots att retoriken är över 2000 år gammal så fungerar de retoriska verktygen än idag! Många av verktygen hänger ihop med hjärnans funktioner och därför hittar du flera inslag om hjärnan kopplat till retorik.
De förklarar hur olika verktyg fungerar och varför de är aktuella – än idag.

Varje kapitel innehåller flertalet olika övningar som är kopplade till innehållet som serveras. Eftersom man blir en god talare ger övningarna eleverna möjlighet att träna på olika delar av ett framträdande. Olika taltyper illustreras med exempeltexter med tillhörande analyser för att förtydliga talens utmärkande drag.  Övriga kapitel förbereder eleverna och lär dem retoriska begrepp och verktyg för att skapa, hålla och analysera muntliga framträdanden.

Hjärnfokus

“Hjärnfokus på lärande: Minnet”, “Hjärnfokus på mindset” och “Hjärnfokus på läsning” är fristående delar i en serie om hur man lär sig.

“Hjärnsmart lärande – Minnet” är en liten handbok för dig som vill lära dig mer på mindre tid. Eftersom hjärnan är plastisk och formbar ritas dess karta om från en dag till en annan. Genom att du förstår den grundläggande principen bakom detta kan du effektivisera din inlärning.

Boken berättar vad som händer i hjärnan när du lär dig något nytt, varför det är naturligt att det är svårt i början och varför du måste repetera över tid för att minnas. Den lär dig också kloka lärstrategier du kan använda för att skapa hållbara långtidsminnen.

Hjärnfokus på läsning är en liten handbok för dig som vill effektivisera din läsning. Den berättar om både lässtrategier och grundläggande kunskap om hjärnan och lärande. Fokus ligger på att bättre förstå och minnas texter.

Hjärnfokus på Mindset är en liten handbok för dig som vill utvecklas. Att lära sig något nytt är oftast inte lätt men alla kan bli bättre på att bli bättre. Inställningen till lärande är en grundförutsättning för lärande. Om du inte tror att du kan lära dig kommer du förmodligen inte anstränga dig. Bristande tro på framgång leder till försämrade studieresultat.

Om du däremot tror att du kan lära dig är sannolikheten större att du börjar träna på det du vill lära. Din tro på dina förmågor hjälper dig fortsätta när det blir motigt. När du äntligen har lärt dig är steget kort till att vilja lära ännu mer.

Vill du veta mer om våra böcker?
Du hittar dem på NAFÖRLAG!

Läs mer om och köp våra läromedel för Svenska 1-3 samt våra handböcker om lärande hos NAförlag. Det självständiga bokförlaget med fokus på läromedel.