Föreläsningar

Hjärnfokus på arbetslivet

Med hjärnfokus på ett effektivt och hållbart arbetsliv kan du på bästa sätt använda dina mentala processer.

Hjärnfokus på lärande

Är du student, elev, går en utbildning eller fortbildar dig – då har du hamnat rätt.

Hjärnfokus på undervisning

För dig som har eller saknar pedagogisk utbildning bygger vi broar mellan didaktiken och den kognitiva neurovetenskapen.

Hjärnfokus på retorik
Med hjärnfokus på retorik lär vi dig hur du effektivt kan nå ut med ditt budskap beroende på talsituation, syfte och åhörare.

Vill du veta mer om våra föreläsningar?

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig: en timme, halv- eller heldag, föreläsning eller workshop. Kontakta oss så berättar vi mer!