Hjärnfokus på arbetslivet

För dig som jobbar

Med hjärnfokus på ett effektivt och hållbart arbetsliv kan du på bästa sätt använda dina mentala processer som att minnas, tänka kreativt, prioritera, fokusera och fatta beslut. När du arbetar med hjärnfokus sparar du också hjärnkraft.

Med kunskap om den sociala hjärnan kan du skapa goda förutsättningar för ett smidigt samarbete. Du lär dig att undvika fallgropar som får din sociala hjärna att hamna i en hotrespons. Med hjärnfokus skapas istället goda förutsättningar för att aktivera hjärnans belöningssystem utifrån ökad status, kontroll, autonomi, rättvisa och tillhörighet. I ett självledarskap är det viktigt att förstå hur du påverkar dig själv och andra. Därför är även learnability och mindset viktiga bitar – om hur din inställning till lärande påverkar din utveckling och din potential.

Hajja ger dig enkla verktyg för att kringgå hjärnans begränsningar. Vinn effektivitet och spara hjärnkraft.

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig: en eller två timmar, halv- eller heldag.

Ur våra föreläsningar

Grundläggande principer för mentala processer:
 • Hjärnans plasticitet och formbarhet
 • Arbetsminnet och långtidsminnet
 • Den kontrollerade uppmärksamheten
 • Hippocampus och lärande
 • Strategier för att spara hjärnkraft
 • Ökad kreativitet
Den sociala hjärnan:
 • Hjärnans belöningssystem och till-respons
 • Hjärnans hot- och stressystem och från-respons
 • Hur det högre tänkandet och samarbete påverkas av en från-respons
 • Sociala triggers och SCARF
En välmående hjärna:
 • The healty mindplatter och sju ingredienser för en välmående hjärna
Mindset och learnability:
 • Hur tankemönster filtrerar omvärlden
 • Om statiskt och dynamiskt mindset kopplat till inställning till lärande, feedback, ansträngning och utmaning
 • Self efficacy och tron på den egna förmågan i en specifik uppgift
 • Övningszon och inlärningszon
 • Om vägen till ett dynamiskt mindset

Vill du veta mer om våra föreläsningar?

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar dig: en timme, halv- eller heldag, föreläsning eller workshop. Kontakta oss så berättar vi mer!