MINDSET OCH LEARNABILITY

Learnability eller förmåga till lärande är avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling som kräver ett livslångt lärandet. Mindset i sin tur handlar om våra tankemönster och är lika viktigt när det handlar om lärande. Våra tankar påverkar nämligen våra känslor som i sin tur påverkar vårt agerande och därmed lärandet. Tanken “programmering är inte min grej” kan få oss osäkra och ge upp innan vi ens har försökt. Rusta dig själv med rätt mindset i ditt självledarskap för att lära och utvecklas mer. Eller rusta andra som ska lära med rätt mindset.

I forskarvärlden när man mäter skolresultat brukar man skilja mellan kognitiva och icke-kognitiva aspekter. Icke-kognitiva aspekter är svåra att mäta men mycket viktiga för lärandet. Det handlar om uthållighet, ansvarstagande, emotionell stabilitet och att vara öppen för feedback. Aspekter som helt och hållet jackar in i mindset. Forskningen visar också att de icke-kognitiva aspekterna spelar en avgörande roll för hur elever lyckas i skolan men även senare på framtida arbetsmarknader.

Hur du ser på intelligens och förmågor, hur du lyssnar på feedback, hur du ser på ansträngning och utmaningar påverkar den personliga utvecklingen och lärandet enormt. Det första steget är att bli medveten om ditt mindset och vilka tankemönster som dominerar. Först då kan du ta steget att gå från ett statiskt och dömande mindset till ett dynamiskt mindset. Med ett dynamiskt mindset följer tankar som “jag kan bli bra på programmering om jag anstränger mig över tid, vågar anta utmaningar, ber om hjälp, anstränger mig och lyssnar på feedback”. Du blir vad du tänker helt enkelt.

Ska du lära eller lära andra – kontakta Hajja för en föreläsning om mindset kopplat till hjärnans plasticitet och formbarhet.

Dela inlägg:

Fler inlägg: