SKICKLIGA SCHACKSPELARE MINNS MER

Under 1970-talet genomfördes intressanta studier där forskarna engagerade shackspelare för att undersöka hur väl de kunde minnas schackpjäsers position på ett schackbräde. I studien ingick både experter på schack och icke-experter. De fick betrakta pjäserna under fem sekunder för att sen återge pjäsernas position. Experterna kom ihåg 95 procent av pjäsernas position på brädet korrekt medan motsvarande siffra för icke-experterna var 40 procent. Efter åtta försök nådde icke-experterna nå samma höga resultat som experterna. 

Förklaringen ligger i att experterna med sina goda kunskaper i schack har lättare att se schackbrädet som en organiserad helhet istället för en samling av enskilda bitar. Det verkar som att experter kan organisera material till sammanhängande och meningsfulla mönster. Information som betyder något och som hänger ihop är lättare att minnas. 

Hajja hejar på alla er som viger uppmärksamhet, tid och kraft åt att erövra kunskap på djupet. Mikrolärande i all ära, men först när vi nått en djupare kunskap belönas vi med att det blir lättare att minnas mer. 

Dela inlägg:

Fler inlägg: