KÄNSLOREGLERINGEN PÅ TOPP VID 75 ÅRS ÅLDER

  • Start
  • Blogg
  • KÄNSLOREGLERINGEN PÅ TOPP VID 75 ÅRS ÅLDER

Forskning har konstaterat att psykiskt välbefinnande ligger som högst en bra bit över de 70 och sjunker först efter 80-årsåldern. Till stor del har det visat sig bero på att äldre människor har en större förmåga till inre mental anpassning det vill säga att de har lättare att anpassa sig till nya situationer eller personer än yngre. De har också en mycket större förmåga att reglera sina känslor.

Men varför vänta tills du blir 75? Öva upp din förmåga till känsloreglering redan nu! Välj att tolka situationer från nya synvinklar och det gör dig lyckligare. Att omtolka innebär inte att undertrycka känslor. Att omtolka handlar om att bli medveten om känslorna och välja hur du reagerar på dem.

Öva på att omtolka situationer när de känns olustiga eller jobbiga! Det man övar på blir man ofta bra på. Prova att fundera över: 

  • Vad du kan lära? 
  • Vem kan du lära känna?
  • Vad är positivt i det negativa? 
  • Vad kan du skratta åt? 

Så visst ska man leva i nuet men det är inte så dumt att veta och glädjas över att om man får chansen att åldras tycks de sista ljuva åren faktiskt verkar vara de bästa!

Gene D. Cohen “The Mature Mind” (2006)

Är du nyfiken på den sociala hjärnan och strategier för ett större välbefinnande på jobbet? Kontakta oss på Hajja.nu.

Dela inlägg:

Fler inlägg: