HJÄRNFOKUS PÅ UNDERVISNING – DISTANS

Handfasta undervisningsstrategier och hur du kan skapa goda förutsättningar för elevers inlärning och mindset.

Till hösten kommer vår distanskurs för Lärarinstitutet ut. Där ger vi dig både den senaste kunskapen och konkreta verktyg om hjärnan och lärande. Teori kopplas till konkreta undervisningsstrategier som stärker elevers lärande och mindset. Kika mer och anmäl dig till distanskursen HJÄRNFOKUS PÅ UNDERVISNING.

Ur innehållet

Distanskursen ger dig både den senaste kunskapen och konkreta verktyg om hjärnan och lärande. Teori kopplas till konkreta undervisningsstrategier som stärker elevers lärande och mindset. Du kommer att lära dig: 

  • Vad det innebär att hjärnan är plastisk och formbar
  • Hur minnesprocessen, arbetsminnet och långtidsminnet fungerar
  • Hur mindset kopplas till hjärnans plasticitet
  • Vad som kännetecknar ett statiskt och ett dynamiskt mindset
  • Hur du kan skapa goda förutsättningar för dina elever att vara i ett dynamiskt mindset
  • Aktiv inkodning
  • Vad som triggar hjärnans belöningssystem som skapar en känslomässig “till-respons” som underlättar lärandet
  • Om hur tankar och erfarenheter styr uppfattningen om den egna förmågan

Dela inlägg:

Fler inlägg: