Rätt sorts feedback leder till utveckling

  • Start
  • Blogg
  • Rätt sorts feedback leder till utveckling

Feedback eller återkoppling syftar till att ge information om en arbetsuppgift eller process för att den som är i ett görande eller i ett lärande ska kunna nå sitt mål. Feedback kan både berätta om syftet med målet, var man befinner sig i relation till målet eller vad man måste göra för att nå målet. Det finns mycket att tänka på när det gäller feedback, som när den ska ges och i vilken form. Men en av de viktigaste aspekterna är att skilja på om feedbacken riktar sig till person eller process. Fel sorts feedback kan leda till både minskad motivation och ökad stress.

 

Feedback och mindset

Din inställning till lärande och din syn på din talang, intelligens och förmågor brukar kallas för mindset. Ditt mindset har i sin tur en viss påverkan över hur du utvecklas i ditt lärande. Man brukar dela in mindset i två motsatta katagorier: fixed och growth mindset. Den förra ser på talang, intelligens och förmågor som något medfött och oföränderligt medan den senare innebär att talang, intelligens och förmågor växer genom att man anstränger sig över tid. Vad har det här med feedback att göra?

Den som är i ett fixed mindset har svårt att lyssna på och ta till sig feedback och söker bekräftelse på att man är duktig och duger istället för att lära sig något nytt. Att ge feedback som berömmer att man är “smart”, “begåvad”, “skicklig” eller “snabb”  fokuserar på personliga egenskaper och den förstärker ett fixed mindset.

 

Hjärnans svar på beröm

Alva Appelgren, doktor i Klinisk Neurovetenskap, skriver i sin doktorsavhandling Error, praise and trait om vad som händer i hjärnan när personer får feedback som är kopplad till personliga egenskaper, “Du är smart”. Den här typen av feedback aktiverar delar av hjärnan som kan kopplas till självreflektion och förväntan. Istället för att fokusera på själva uppgiften så hamnar fokus på vilket beröm man ska få nästa gång. Dessutom minskar motivationen samtidigt som stressen ökar.

 

Rikta feedback mot ansträngning och framsteg

Istället för att berömma personliga egenskaper ska man ge feedback på processen. “Jag ser att du använder dig av modellen som vi pratade om” eller “Den här gången är strukturen mycket tydligare och det är ett framsteg.” Det är så lätt att slänga ur sig “Du är grym” istället för att tänka efter och precisera vad det är som är bra och hur man kan gå vidare. Nästa gång du ger feedback, lägg fokus på processen så odlar du ett growth mindset som omfamnar misstag och ser feedback som information för att ta ett kliv framåt och uppåt.

 

 

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: