Pedagoger från Malmö stad

Att ha erfarenhetsutbyte. Veckans utmaning, jättevärdefullt att ta del av varandras erfarenheter. Tar ner det på en konkret nivå.

Alla tre workshop var mycket givande. Lagom med teori men också hur jag kan använda det i min undervisning

Dela inlägg:

Fler inlägg: