Om testbaserat lärande

När du skapar nya långtidsminnen aktiveras minnesprocessen som bygger på inkodning, lagring och framplockning

Vid inkodning (du läser eller lyssnar på information som du ska lära dig) lägger vi ofta stor vikt vid att vara aktiva. Det är bra. Ju mer du tänker till om det du har läst, desto bättre chanser att minnas. 

Nät du sen “testar” dig själv genom att återberätta det du läst (framplockning) stärker du alla delar av minnesprocessen. Hjärnavbildningsstudier visar alltså att framplockning ur minnet möjliggör ny inkodning. Varje gång du plockar fram ett nytt minne skapas nämligen ett nytt, likartat minne (multipla minnesspår). På så vis skapar du ett stort minnesnätverk. Ett stort minnesnätverk gör att det är lättare att hitta minnet du söker. Så när det är dags för prov ökar chanserna att du minns innehållet. 

Metoden testbaserat lärande har också metakognitiva fördelar. Det blir uppenbart vad du kan och inte kan genom att du testar dig och jämför ditt svar med texten du läst. På så vis vet du om du behöver studera mer och vad du behöver läsa om. Läs om valda delar istället för att läsa om allt. 

När du läser om delar som du inte mindes vid första försöket kommer det att vara positivt för dina framtida prestationer (testpotentierad inkodning). Du kommer att minnas mer vid slutförhöret om du gör så. 

Som en förvånande bonus visar det sig att om du studerar genom testbaserat lärande så minns du mer, inte bara materialet du studerat för stunden, utan även inlärning av nytt material (forward testning effect). Wow! 

Boka en föreläsning för att lära mer om hjärnan och lärande. Vi skräddarsyr ett upplägg efter dina behov.

Dela inlägg:

Fler inlägg: