NU ÄR VÅR NYA HANDBOK OM LÄSSTRATEGIER OCH HJÄRNAN UTE!

  • Start
  • Blogg
  • NU ÄR VÅR NYA HANDBOK OM LÄSSTRATEGIER OCH HJÄRNAN UTE!

Lässtrategier är numera ett relativt välkänt begrepp i skolans värld och kan ses som mentala verktyg för att öka läsförståelsen. I handboken slår vi ihop lässtrategier med grundläggande kunskaper om hjärnan.

Kunskap om hjärnan visar bland annat på vikten av att träna på att läsa, varför det är viktigt att skapa en god läsmiljö och att läsande är en aktiv och medveten handling. En del av strategierna har en direkt koppling till minnesinkodning och förtydligar vad du kan göra för att minnas det du läst.

Poängen är ju att både förstå vad du läser och minnas det. Inte minst bidrar kunskap om hjärnan till spännande läsning! Vi hoppas på att du kan bära med dig den här översikten av lässtrategier och hjärnan när du exempelvis läser lärobokstexter i olika ämnen. Finns att köpa på NA Förlag AB?? på följande länk.

Dela inlägg:

Fler inlägg: