ARBETA SMART MED HJÄRNFOKUS PÅ JOBBET

Ett av de bästa sätten att förbättra hjärnans begränsningar är att förstå begränsningarna. Om du exempelvis vet att medvetna mentala processer slukar energi och att vissa mentala processer är mer energikrävande än andra så kan du undvika att trötta ut hjärnan genom att lägga upp arbetet på ett sätt som hjärnan gillar. 

Medvetna mentala processer kräver mycket energi. Det kan handla om processer som att förstå, prioritera, fatta beslut eller skapa nya minnen. Tyvärr varar ditt högkvalitativa tänkande en begränsad period. Du känner säkert igen den skärpa man kan ha i början av en arbetsdag. Hjärnan har tvättats under natten, slaggprodukter och kopplingar som inte används städats undan. Men efter ett par timmar av medvetna mentala processer så har metaboliska resurser (det bränsle vi har i blodet) förbrukats och tänkandet går allt trögare. Besluten som var så lätta att fatta i början av dagen tar nu betydligt längre tid. Det räcker inte alltid med att “anstränga sig mer”. 

Automatiska hjärnfunktioner kräver däremot mindre hjärnkraft tack vara de basala ganglierna. De basala ganglierna är ett antal strukturer i hjärnan som styr rutinhandlingar. Det krävs att du upprepar en aktivitet några få gånger så börjar de basala ganglierna ta över, som att du kör samma sträcka till jobbet varje dag eller att du jobbar med samma kortkommandon i excel ett par gånger. Så varför inte ta hjälp av de basala ganglierna och skapa en effektiv rutin hur du planerar ditt arbete för att spara hjärnkraft.  

Upprepa fyra hjärnsmarta råd så går de snart på rutin! 

Skriv ner arbetsdagens olika uppgifter. Då behöver du inte slösa onödig hjärnkraft genom att “hålla dem i huvudet” (i ditt begränsade arbetsminne). Post-it-lappar fungerar utmärkt. 

Prioritera en hjärnsmart ordning på de olika uppgifterna. Att prioritera är en av hjärnans mest energikrävande processer. Efter bara några få mentala aktiviteter kanske du inte har tillräckligt med hjärnkraft kvar för de mer kognitivt krävande uppgifterna, som att prioritera. Lägg de uppgifter som är mest mentalt ansträngande tidigt på arbetsdagen eller efter en paus eller ett träningspass. Flytta runt dina post-it-lappar.

Dela in en arbetsdag i olika tidsavsnitt. Varva mellan mer kognitivt krävande uppgifter och mer automatiserade uppgifter för att låta hjärnan återhämta sig. Placera uppgifterna i “timeboxar”. Glöm inte att lägga in pauser. 

Gör en uppgift i taget. Låt andra uppgifter vila under tiden. 

Som alltid när man gör något nytt kräver det lite extra tid och energi i början. Att skapa nya vanor kostar. Ta dig tid. Testa. Upprepa. Håll ut.

Vill du lära dig mer om hur du kan effektivisera ditt arbete med hjärnfokus – kontakta oss på Hajja! 

 

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: