Mirakelmedel för inlärning?

En föränderlig värld kräver ett livslångt lärande och du som just nu befinner dig i en lärprocess har säkerligen snuddat vid tanken att hitta ett mirakelmedel som gör inlärningen snabb och smärtfri. Finns det månne en mirakelkur i form av tabletter eller injektioner? Faktum är att allt lärande kräver en medveten ansträngning. Läs om fyra viktiga faktorer som krävs för att lära, A G E S. Men misströsta inte – det finns mycket du kan göra för att underlätta ditt lärande!

 

Attention

Den första faktorn handlar om “attention”, det vill säga din uppmärksamhet. För att kunna minnas något måste du rikta din uppmärksamhet mot det du ska lära. Arbetsminnet som sitter i den främre delen av hjärnan styr din uppmärksamhet som kan liknas vid en ficklampa. Du kan bara rikta ficklampan (uppmärksamheten) på ett ställe i taget. Så för att underlätta för din uppmärksamhet ska du ta bort distraktioner så att ficklampan slipper flacka runt. Lägg bort mobilen, pausa från sociala medier och “gilla-ruset”, sätt i öronproppar eller lyssna på whitesound, sätt dig där du får jobba ostört.

 

Generation

Nästa faktor, “generation”,  innebär att du aktivt måste gör något med det du ska lära dig. Att lyssna är inte tillräckligt. Att läsa utan reflektioner är inte heller tillräckligt. Du måste tänka en egen aktiv tanke om det du läst eller hört för att minnas. Du kan exempelvis koppla den nya kunskapen till dina tidigare kunskaper. Man kan se det som att du hänger på nya detaljer till ditt befintliga kunskapsskelett. Du kan också ställa utmanande frågor till dig själv för att göra något med det du ska lära: Vad kan jag dra för slutsats av …? Vad skulle hända om jag kombinerade …? Vilka fördelar eller nackdelar har …? Vilka lösningar kan jag föreslå …?

 

Emotions

Den tredje ingrediensen, “emotions”, handlar om att du ska koppla ihop det du ska lära dig med en känsla. Vi lär oss allra bäst av att uppleva saker. Då minns vi tydligt eftersom lärandet är kopplat till en känsla av en upplevelse. Men att uppleva allt vi ska lära oss är omöjligt. Som tur är kan hjärnan inte skilja på fantasi och verklighet och därför kan du lura hjärnan genom att koppla det du ska lära dig till en bild. Då kopplar hjärnan ihop din påhittade bild med det du ska lära dig . Din mentala bild blir sen som en magnet för minnet som plockar fram information när du tänker på bilden.

 

Space

Slutligen ska du ta en paus från det du ska lära, för att sedan återvända och det kallar vi för “space”. När du sover så städar gliaceller din hjärna på slaggprodukter. Om man liknar hjärnan vid en trädgård så är gliacellerna trädgårdsmästare. Kopplingar som du inte använder märks med ett protein så att dina trädgårdsmästare hittar och förstör dem. På så vis skapas nytt utrymme för nya kopplingar. Du känner säkert igen känslan av att vara både klartänkt och snabbtänkt efter en god natt sömn. Det är inte så konstigt, gliacellerna har skapat utrymme för nya kopplingar. Du kan också hjälpa din hjärna på traven. Tänk på det som är viktigt. Det är ju kopplingarna som du inte används som städas bort.

När du har fått en god natts sömn är det dags att återvända och repetera. Repetera för att förstärka och befästa nya kopplingar i hjärnan. Practice makes perfect!

 

Allt lärande kräver en ansträngning

Slutsatsen är att allt lärande kräver en ansträngning. Du kan underlätta och effektivisera lärandet genom att veta hur lärandet fungerar och på så vis på sätt och vis skapa en genväg. På så vis kan du skapa goda förutsättningar för att lära. Vi kallar det att lära hjärnsmart!

 

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: