Unna dig uppmärksamhet – läs en bok idag!

“Uppmärksamhet är den ovanligaste och renaste formen av generositet”

(Simone Weil)

“Att läsa en bok är att ge sig helt åt boken. En roman handlar alltid om empati, den för oss alltid närmare “den andre”, den ber oss alltid att vidga vårt perspektiv. Men är inte denna uppmärksamhet i sig själv en generös handling? Generös gentemot oss själva?

Romanen har aldrig tidigare utgjort en så stark kontrast till kulturen som omger den. En bok är motsatsen till Facebook: den kräver att vi avskärmar oss. Den är motsatsen till Google: inte bara ineffektiv utan också, i sina bästa stunder, utan nytta. Skärmar erbjuder en till synes oändlig mängd information, men det sanna värdet i en boksida är inte vad den låter oss få veta utan hur den låter oss få vara.”

(…)

“Jag har, liksom många jag känner, oroat mig över att telefoner och internet, på ett subtilt vis, gjort livet fattigare, att tekniken har gett mig skimrande njutningar på bekostnad av djupa, att den har distraherat mig, gjort min koncentration sämre, gjort mig allt för frånvarande.

Jag har kommit på mig själv med att kolla e-posten medan jag gett mina ungar ett bad.(…) Jag har sökt efter skugga en vacker vårdag för att kunna se skärmen på min telefon. Har du?”                                                                                                                                                                                 

(Jonathan Safran Foer)

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: