MINNESTEKNIKER SOM LÄRSTRATEGI

En viktig princip om hjärnan, lärande och minnet är att vi inte inhämtar ny information i ett vakuum. Varje gång vi lär oss något nytt så länkar hjärnan den nya informationen till något vi redan vet, även om vi inte alltid är medvetna om att detta sker. Detta innebär, att om vi lagrat mycket faktakunskaper i långtidsminnet så blir det blir enklare att inhämta ännu mer faktakunskaper. Mängden information som du kommer ihåg beror alltså på mängden information du redan har! Individer som har mer i långtidsminnet har lättare att lära sig mer. Lägg där till den viktiga principen att vi minns saker bättre om de betyder något

Det finns många minnestekniker att använda sig av. Men gemensamt för dem är att du kopplar det nya med något du redan kan, att vi lättare minns information som betyder något och att du använder dig av visualisering. 

Kanske har du lärt dig planeternas ordning genom ramsan “Mor Vattnar Jorden Medan Jag Sätter Ut Nejlikor”. Då blev de första bokstäverna i varje ord minnesledtrådar till “Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus och Neptunus”. Du hjälper minnet på traven genom en ramsa med mening och genom att du för ditt inre visualiserar bilden av mor som vattnar jordklotet. 

På samma sätt kan du göra med annan information som är lösryckt och saknar mening men som du ska minnas. Kemiska formler, de största städerna, sjöar i Sverige eller kanske en kom-ihåg-lista. Gör ramsor, visualisera eller placera ut föremål i ditt rum. Var uppfinningsrik och använd din fantasi så stärker du dina minnesledtrådar.

Här följer ett exempel på hur du kan minnas olika ord i en viss ordning genom att placera ut dem på bestämda platser på en cykel. De saker som står på din “kom-ihåg-lista” är följande:

  1. Läsa och analysera ett kapitel 
  2. Handla toapapper
  3. Ladda ner Netflix party 
  4. Avboka en konsert
  5. Baka bröd 
  6. Ringa mormor 
  7. Beställa skor 

GÖR SÅ HÄR!

Utgå från bilden av en cykel och tänk dig att du ska placera ut minnesledtrådar på bestämda delar. Föreställ dig en välbekant cykel, sedd från sidan. Styret är till vänster och pakethållaren till höger. Vi utgår från den här bilden genom att koppla på andra bilder när vi visualiserar.

Fokusera först på FRAMHJULET. Där ska du placera EN BOK som du kan associera med kapitlet du ska läsa i läroboken. Försök att se boken så tydligt som möjligt, kanske den är fläckig för att du har cyklat på det. 

Föreställ dig sen att du har placerat en TOARULLE mitt på STYRET. Föreställ dig att toarullen fladdrar i vinden. 

Flytta uppmärksamheten till HANDBROMSEN på styret. Kläm fast en knallröd NETFLIXLOGGA på handbromsen.

Fortsätt mot cykelns RAM. Mitt på ramen flyter NOTER fram och som ska leda ditt minne vidare till konserten som du ska avboka. 

Nu ska du placera ett BRÖD SADELN. Brödet är betydligt större än sadeln. 

PEDALEN ligger din MOBILTELEFON som blir din minnesledtråd till att ringa mormor och säga att du tänker på henne. 

PAKETHÅLLAREN har du spänt fast en SKO och den här bilden är kopplad till att du ska beställa vårskor på nätet. 

Nu är visualiseringen och kopplingen mellan lösryckta föremål till din cykels fasta delar klar. Titta igenom bilderna på din visualiserade cykel en gång för att vara säker på att du kommer ihåg dem. Nu kan du när som helst under dagen återvända till cykeln och titta på den. Testa övningen när du ska gå och handla nästa gång. 

 

(Övningen är hämtad men modifierad från Vägen till mästarminne av Mattias Ribbing)

 

 

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: