MATTEUSEVANGELIET OCH FAKTAKUNSKAPER

 

I det här blogginlägget hyllar vi faktakunskaper, inte bara för att faktakunskaper gör dig till en mer kritisk och logisk tänkare utan för att faktakunskaper även förbättrar ditt minne. Men som så mycket annat är kunskap långt ifrån jämbördig, något som framställs väl i Bibeln. I Matteusevangeliet 25:29 står det att “Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.” Enkelt översatt – den som redan är bra blir ännu bättre. 

Så vad har Matteusevangeliet med faktakunskaper att göra? I ett experiment lät man deltagare läsa en kort text med ett enkelt innehåll begripligt för gemene man. En del deltagare hade en viss expertis och bakgrundskunskap i olika ämnen medan andra saknade expertis. Givetvis testade man hur mycket deltagarna mindes av den lästa texten dagen efter. Deltagarna med bakgrundskunskaper kom ihåg mer av texten än de som saknade bakgrundskunskaper. 

I en annan studie lät man deltagare lära sig antingen mycket eller lite grann om ämnen som var helt nya för dem. Därefter fick deltagarna lära sig ny fakta kring samma ämne. Det visade sig att de som lärt sig mycket om ämnet lärde sig den nya faktan snabbare och lättare än de som bara kunde lite grann. 

Ju mer du vet om ett ämne, som hästpolo, desto lättare kan du förstå ny information. Folk som kan hästpolo, förstår en text om hästpolo bättre än folk som inte gör det. Och – vi minns bättre det vi förstår! 

När du har bakgrundskunskaper kopplar hjärnan samman det du läser med det du redan vet om ämnet, även om du inte är medveten om det. Faktakunskaper i långtidsminnet gör det enklare att lagra ännu mer fakta. Så den som redan kan mycket, kan lättare lära sig mer, precis som Matteusevangeliet predikar. 

Tyvärr finns det inga genvägar till kunskap. Fakta från Google fyller snabbt ditt begränsade arbetsminne och du kommer aldrig att kunna analysera och dra slutsatser från den lilla mängd information som får plats i ditt arbetsminne. Så länge leve faktakunskaper! 

 

Källa: Daniel T. Willingham

Dela inlägg:

Fler inlägg: