VIKTEN AV GEMENSAMMA SPELREGLER PÅ ARBETSPLATSEN

  • Start
  • Blogg
  • VIKTEN AV GEMENSAMMA SPELREGLER PÅ ARBETSPLATSEN

Att ha gemensamma och tydliga spelregler är ett av de få verktyg som fungerar för att motverka att vi människor söker oss till dem som vi uppfattar är lika oss själva och inte skapar mentala barriärer i förhållande till människor vi upplever annorlunda eftersom de triggar vårt stressystem och skapar en känsla av obehag.

När  man har tydliga förväntningar på hur man förväntas bete sig och alla följer dem och du dessutom bekräftar en person som spelar enligt reglerna triggas deras belöningssystem vilket uppmuntrar personen att återkomma till det beteende som gav dem signalen från början och gruppen fostras i de regler som gäller. 

Spelreglerna måste vara konkreta och sådana att gruppen mår bra av dem. Exempelvis att man håller alla tider och löften. Att vara klar med en arbetsuppgift i tid, att komma i tid till möten och att hålla tiden på varje agendapunkt på mötet och så vidare. 

Att hålla alla löften gör också att man blir noggrannare med VAD man lovar och tydligare med att man säkerställer VAD man lovar så det inte sker någon missuppfattning av vad löftet gäller. Spelreglerna kan också innefatta att man är rädd om sin egen och andras tid vilket omfattar saker som att man inte avbryter varandra mitt en arbetsuppgift eller att man är dåligt förberedd inför ett möte eller en presentation och då tar kollegors tid i anspråk på ett ineffektivt sätt. 

3-5 spelregler är lagom om de väljs med omsorg. Du som ledare måste också leva efter de spelregler som du etablerar till 100 procent och du måste också påpeka varje gång en med arbetar inte följer dem.

Dela inlägg:

Fler inlägg: