FOKUS OCH UTHÅLLIGHET FÖR NYA TANKEMÖNSTER

  • Start
  • Blogg
  • FOKUS OCH UTHÅLLIGHET FÖR NYA TANKEMÖNSTER

Dina tankar om ditt eget lärande påverkar i allra högsta grad din utveckling. Invanda och automatiserade tankemönster kan både gynna och missgynna ditt lärande. Med ett dynamiskt mindset tänker du att du kan utveckla dina förmågor, att det krävs ansträngning och uthållighet för att lära och att feedback innehåller viktig information om hur du kan gå vidare. Du tänker att du inte kan – ännu. Helt klart fördelaktigt för ditt lärande.

Är du i ett statiskt mindset tänker du istället att “jag är usel på matte” och att om du måste anstränga dig så är det ett bevis på att du inte har en förmåga. Kanske ger du upp innan du ens försökt. Du har tänkt de statiska tankarna så många gånger att du knappt är medveten om dem. Knappast fördelaktigt för ditt lärande.

Här kommer några tips till dig som vill byta ut ett statiskt mindset till ett dynamiskt:

* Uppmärksamma dina statiska tankar. Detta eftersom det är lätt att fastna i automatiserade tankar utan att man är medveten om dem. Hjärnan tänker gärna som den brukar eftersom det kräver mindre energi.

* Upprepa de nya dynamiska tankarna. Du måste gång på gång välja bort ditt statiska mindset och ersätta det med dynamiska tankar.

* Var uthållig. Ge inte upp. Det tar tid. Nya tankar kräver nya kopplingar mellan hjärnceller i hjärnan och för att de ska bestå krävs att du upprepar dem över tid.

* Ansträng dig. Hjärnan drar mer energi när den tänker nya tankar, så det krävs en medveten ansträngning för att tänka nya tankar. Inget lärande utan ansträngning.

Tyvärr är kognitiva mönster motståndskraftiga och tar tid att byta ut. På samma sätt som det tar tid att byta ut ovanor tar det tid att byta ut invanda tankemönster. Men det går. Till slut blir de nya dynamiska tankarna starkare än de statiska. Ge inte upp – ännu!

Annika och Lena

__________________________________________________________________

Missa inte höstens sista workshopsserie om ”Hjärnsmart undervisning”

 

WORKSHOP 1: MINNET: torsdagen den 22 november kl. 15-17. (Fika ingår!)

 

WORKSHOP 2: STRESS & BRAIN BREAKS: onsdagen den 28 november kl. 15-17.  (Fika ingår!)

 

Plats: Rönnbladsgatan 1B i Malmö.

Kostnadsfritt på Pedagogisk Inspiration för dig som är anställd i Malmö stad, annars 250 kronor.

Välkommen med din anmälan på info@hajja.nu eller via kalendariet på Pedagog Malmö.

Dela inlägg:

Fler inlägg: