HJÄRNFOKUS PÅ UNDERVISNING

Hajja.nu / HJÄRNFOKUS PÅ UNDERVISNING

FÖR DIG SOM LÄR UT

Med didaktiken som grund bygger vi broar till neurovetenskapen. Genom broarna vill vi förmedla kunskap om hur man kan lära elever att förstå hur man lär så att de kan effektivisera, äga och ta ansvar för sitt eget lärande. Samtidigt får du som pedagog förklaringar till varför delar av den beprövade erfarenheten ofta fungerar. Med hjärnfokus på undervisning skapar du goda förutsättningar för ett effektivt lärande. Hjärnfokus på undervisning är tillämpbar även om pedagoger undervisar inom vitt skilda områden.

 

 

UR FÖRELÄSNINGEN

Hållbara långtidsminnen utifrån den neurovetenskapliga modellen AGES:

Den första delen tar sin utgångspunkt i att hjärnan är plastisk och formbar (neuroplasticitet) och vad det innebär för synen på lärande. Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt? Med en grundläggande modell för inlärning baserad på neurovetenskap får studenterna strategier för hur man kan skapa goda förutsättningar för lärande. Som pedagog får du också praktiska undervisningsstrategier för att effektivisera lärandet. 

Mindset och inställning till lärande:

Med kunskap om hjärnan och inlärning kan man förklara för studenterna varför det är så ansträngande och svårt att lära nytt och varför man gärna flyr från svåra utmaningar. Att hjärnan är plastisk är nära kopplad till vår syn på intelligens och förmågor – det som kallas för mindset. Vad kännetecknar ett statiskt och ett dynamiskt mindset? Vad krävs för att ta steget mot ett dynamiskt mindset vilket gynnar lärandet?

Kontakta oss