Stress stjäl plats i arbetsminnet!

Har du också elever eller deltagare som är så nervösa när det är dags för tentor eller prov att de inte kan tänka klart? De kanske säger att de inte kan minnas något av allt de har pluggat in. Nu finns det studier som visar att nervositet stjäl plats i arbetsminnet.

Om man låter sina elever skriva av sig sin oro före ett test kan man göra plats i arbetsminnet och de kan prestera lika bra som de som inte är nervösa.

Inför en pressande sluttenta i matematik testade forskare att låta studenterna skriva av sig under 10 minuter. De fick skriva ner allt de oroade sig för och i jämförelse med nervösa studenter som under samma tid bara satt tysta presterade de som skrivit av sig lika bra som de som inte känt någon oro.

Skrivandet tycks avlasta arbetsminnet och dämpa nervositeten. Ett enkelt sätt att hjälpa sina elever med nervositet – hjälp dem att göra plats i arbetsminnet genom att inleda testdagen med tio minuters nervositetsskrivande.

(Källa: Science 2011. “Writing About Testing Worries Boosts Exam Performance in the Classroom”)

Dela inlägg:

Fler inlägg: