LÄNSSTUDIEDAG FÖR GYMNASIET I ÖSTERGÖTLAND

Idag har vi haft en heldag med föreläsningar kring hjärnan och lärande på den gemensamma länsstudiedagen för gymnasieskolorna i Östergötland. 2019 var vi på plats i Norrköping och när vi nu åter fick förtroendet träffades vi digitalt.

Annika och Lena i en trappa som vinkar

Teori har varvats med praktik med syftet att foga samman både “varför” och “hur”. Reflektionsövningar på både för- och eftermiddagen syftade till att koppla föreläsningarna till den egna undervisningen för de cirka 80 deltagande gymnasielärare som undervisar i olika ämnen. Vi tackar för idag och hoppas att vi möts igen!

Dela inlägg:

Fler inlägg: