KÄNSLOREGLERINGEN PÅ TOPP VID 75 ÅRS ÅLDER

KÄNSLOREGLERINGEN PÅ TOPP VID 75 ÅRS ÅLDER

Blogg
Forskning har konstaterat att psykiskt välbefinnande ligger som högst en bra bit över de 70 och sjunker först efter 80-årsåldern. Till stor del har det visat sig bero på att äldre människor har en större förmåga till inre mental anpassning det vill säga att de har lättare att anpassa sig till nya situationer eller personer än yngre. De har också en mycket större förmåga att reglera sina känslor. Men varför vänta tills du blir 75? Öva upp din förmåga till känsloreglering redan nu! Välj att tolka situationer från nya synvinklar och det gör dig lyckligare. Att omtolka innebär inte att undertrycka känslor. Att omtolka handlar om att bli medveten om känslorna och välja hur du reagerar på dem. Öva på att omtolka situationer när de känns olustiga eller jobbiga! Det…
Läs Mer