VAR ÄR DIN UPPMÄRKSAMHET IDAG??

Var har du din uppmärksamhet? Kanske på valet i USA? Kanske på vilka rekommendationer som gäller? Men kanske vill du egentligen ha fokus någon helt annan stans? Uppmärksamhet är grunden för hjärnans plasticitet. Ingen uppmärksamhet inget lärande. Hur är din vakenhetsgrad idag? Håller du fokus över tid? ⌚️

Olika ord för uppmärksamheten

Dela inlägg:

Fler inlägg: