UTBILDNING FÖR ÄMNESEXPERTER

Just nu syr vi ihop en tvådagarsutbildning för lärare/utbildare som är ämnesexperter men som saknar pedagogisk och didaktisk utbildning. Att vara expert inom sitt ämne är sällan tillräckligt för en effektiv undervisning. Men med små medel och enkla metoder kan man effektivisera undervisningen och samtidigt känna en större trygghet i en undervisningssituation. 

Det här utbildningspaketet bygger på grundprinciper om hjärnan och lärande med de neurovetenskapliga modellerna AGES och SCARF som grund. Det är fantastiskt spännande att skapa en utbildning som varvar teori (ett varför) med praktik (ett hur). Syftet är att erbjuda många konkreta och effektiva undervisningsstrategier som effektiviserar lärandet. Att samtidigt väva in femton års erfarenhet av undervisning är så klart enormt spännande!

I växelverkan mellan teori och praktik får våra kursdeltagare själva göra korta övningar och testa metoder. Allt görande finns i samlat i ett kursmaterial. Tanken är att kursdeltagaren kan använda samma övningar/metoder i sin undervisning med sina studenter/deltagare men med ett annat innehåll. Kursen innehåller också längre reflektionspass med möjlighet att planera sin undervisning utifrån det vi har gått igenom.

Att utvecklas som lärare och utbildare handlar om att våga pröva små och nya inslag i undervisningen. Om man dessutom reflekterar och utvärderar sin nya undervisning för att justera den ytterligare ett varv – då kommer man att utvecklas och studenterna att lära mer.

Är du nyfiken på att veta mer om våra utbildningar för ämnesexperter som saknar didaktisk och pedagogisk utbildning – hör av dig!

Dela inlägg:

Fler inlägg: