Tredje och sista workshopen på Folkuniversitetet i Lund

Hajja.nu / Nyheter / Tredje och sista workshopen på Folkuniversitetet i Lund

Med mycket positiva känslor avrundar vi vår tredje och sista workshop på Folkuniversitetet genom att prata om hjärnans övergripande organisationsprinciper – att minimera hot och maximera belöningar. När dopaminet flödar blir vi nyfikna, intresserade och fokuserade – önskvärda egenskaper i ett lärande. Med små medel kan vi skapa en goda förutsättningar för “dopaminduschar” som att skapa en känsla av kontroll, finna mening i lärandet och sätta rimliga mål. Tack alla deltagare för positiva och meningsfulla reflektioner!