FÖRÄNDRING I LEDARSKAP PÅ EN ARBETSPLATS – STATUSHÖJNING OCH STATUSFÖRLUST

FÖRÄNDRING I LEDARSKAP PÅ EN ARBETSPLATS – STATUSHÖJNING OCH STATUSFÖRLUST

Blogg
I många år har du och din kollega samarbetat och haft ett bra förhållande men så ändras er relation när din kollega blir din chef. Bara en vecka senare känns förhållandet helt annorlunda. Du tycker att han plötsligt verkar skryta och att han är nedvärderande mot dina idéer och åsikter.  Hjärnan hanterar hot mot vår status på samma sätt som en fara mot ditt liv och du kan reagera starkt och nästan med samma intensitet som om någon hade attackerat dig. En sjunkande status tolkas av hjärnan som ett hot mot livet medan en känsla av förhöjd status kan upplevas som en större belöning än att vinna på lotto. Din hotrespons kanske rent av får dig att säga saker som kan skada både dina relationer och din karriär. Ju bättre…
Läs Mer