STRATEGIER FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION

STRATEGIER FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION

Blogg, Nyheter
Nu råder digitala tider och därmed stora risker för digitala missförstånd. Ju fler sociala signaler som skalas av i den mänskliga kommunikationen desto lättare att missförstå och missförstås!  Ju mer vi kan se och höra varandra desto bättre kan vi läsa av och svara mot känslomässiga tillstånd. Att träffas är ur den aspekten bättre än att ha videomöten. Men att ha videomöten är bättre än telefonmöten eller mejlkontakt. Vi reagerar och läser av varandra på det visuella intaget av kroppsspråk och särskilt ansiktsuttryck. Med det skrivna ordet förlorar vi även tonläget i rösten som avslöjar så mycket. Mycket information går förlorad helt enkelt.  Det har med våra spegelneuroner att göra, det vill säga hjärnceller som härmar och läser av den vi tittar på och samtalar med. Så ett skämt i…
Läs Mer
GRATIS FORTBILDNINGSMATERIAL OM VÅR SOCIALA HJÄRNA

GRATIS FORTBILDNINGSMATERIAL OM VÅR SOCIALA HJÄRNA

Blogg, Nyheter
Nu finns ett nytt och spännande fortbildningsmaterial om vår sociala hjärna på den didaktiska resursen "Malmö Delar". Teori samt fem korta filmer om våra vanligaste "sociala triggers" och varför vi reagerar som vi gör!❤️? Läs gärna det sammanfattande blogginlägget här eller gå direkt till fortbildningsmaterialet på "Malmö Delar" här. Först följer en introduktion om hjärnans till - och frånresponser. Därefter följer de fem korta (ca 5 minuter) filmerna om status, säkerhet, autonomi, tillhörighet samt rättvisa. Se när du har tid och lust och på valfri plats. :-)
Läs Mer
VAR LUGN – SPEGELNEURONERNA AVSLÖJAR DIG

VAR LUGN – SPEGELNEURONERNA AVSLÖJAR DIG

Blogg
  Våra spegelneuroner är nervceller i hjärnan som fungerar som härmapor. De aktiveras när du själv utför en handling, men också när du ser någon annan utföra samma handling. Om vi ser någon klämma handen i en bildörr gör det ont. Någon gäspar du gäspar. Någon ler, du ler. Någon är stressad, du blir stressad. Ja, ni förstår principen. Känslor smittar. Att kommunicera med ansiktet och kroppen är oerhört effektivt. Det tar runt en fjärdedels sekund från det att du som pedagog rynkar ögonbrynen och ser arg ut till att signalerna når elevernas känslohjärna. Innan de ens har hunnit tänka efter har deras kroppar förberett sig för att möta ett hot. Många gånger är vi ovetandes om vad vi sänder ut mot våra elever. Det betyder ju inte att vi…
Läs Mer
BÄDDAT FÖR MISSFÖRSTÅND NÄR VI INTE SER VARANDRA

BÄDDAT FÖR MISSFÖRSTÅND NÄR VI INTE SER VARANDRA

Blogg
  När Abraham Maslow på 1960-talet utvecklade den berömda “behovstrappan” som visar att det finns en rangordning för hur människans behov måste tillfredsställas placerade han de sociala behoven i mitten av trappan. Nu finns det studier som visar att känslan av att bli utesluten framkallar lika starka hot - och smärtreaktioner som att vara hungrig. Det verkar alltså som att Maslow hade fel. Vi är kraftigt hotade av att känna att vi inte tillhör en grupp. Dessutom visar flertalet studier att ju fler sociala signaler som skalas av i den mänskliga kommunikationen desto större risk finns att vi misstolkar varandra. “Ju mer vi kan se varandra desto bättre kan vi svara mot känslomässiga tillstånd. Faktisk interaktion aktiverar mer än video, som aktiverar mer än telefon, eftersom vi reagerar på visuellt…
Läs Mer