VI LÄNGTAR TILLS VI MÖTS IGEN AC – AFTER CORONA!

VI LÄNGTAR TILLS VI MÖTS IGEN AC – AFTER CORONA!

Blogg, Nyheter
“Fyra av fem processer som försiggår i bakgrunden när vår hjärna vilar innebär att vi tänker på andra människor eller på oss själva.” Matthew Lieberman är professor vid UCLA och författare till boken Why our brains are wired to connect. Liebermans forskning visar tydligt att den sociala omgivningen är av största betydelse för vår existens i varje enskilt ögonblick.  Sociala behov hör numera hemma i den kategori som kallas för primära hot och primära belöningar och är lika avgörande för vår överlevnad som mat och vatten. Abraham Maslows berömda behovstrappa är ifrågasatt. Det är alltså inte mat och vatten utan sociala behov som står högst upp på trappan. Högst upp av alla våra behov! Just nu är vi alla mer eller mindre uteslutna från den livsviktiga gemenskapen.  Visst finns det…
Läs Mer
HÖVLIGHET PÅ JOBBET

HÖVLIGHET PÅ JOBBET

Blogg, Nyheter
Att vara vänliga mot varandra på arbetsplatsen har stor betydelse för hur medarbetarna mår. I en studie på ett sjukhus i Kanada fick specialutbildade personer i uppdrag att träna arbetsgrupper i hövligt beteende. Inga andra insatser gjordes i denna ganska tuffa sjukhusmiljö där både hot och våld förekom. Men insatsen hade dramatiska effekter. Sjukfrånvaron minskade med 38 procent. Stressrelaterade problem minskade, utmattning och cynism minskade, relationerna förbättrades och arbetsglädjen och engagemanget ökade! Dan Hasson, är stressforskare och docent i folkhälsovetenskap och han menar att förklaringen till detta ligger i människans behov att av känna sig trygg på jobbet. Ohövlighet uppfattas av hjärnan som ett hot vilket leder till att responsen blir ilska, rädsla och hämndlystnad. Det drar igång vårt hotsystem, det vill säga hjärnans limbiska system väcks till liv. Organisationer…
Läs Mer
BLOGGSERIE OM DEN SOCIALA HJÄRNAN PÅ PEDAGOG MALMÖ

BLOGGSERIE OM DEN SOCIALA HJÄRNAN PÅ PEDAGOG MALMÖ

Blogg
Nu har vi inlett vår bloggserie som i sex delar kommer att presentera den sociala hjärnan och viktiga komponenter att tänka på i arbetslivet och vardagen.  Hoppas att ni kommer att tycka att innehållet är intressant. Förhoppningsvis följer även en uppföljning till hösten med undervisningsstrategier med bakgrund i teorin. Första inlägget kan du läsa här
Läs Mer