EN SEGLIVAD MYT OM LÄRSTILAR

EN SEGLIVAD MYT OM LÄRSTILAR

Blogg
Den kan verka så tilltalande; tanken att olika individer har olika lärstilar och att pedagogen ska anpassa undervisningen efter den enskilda individens sätt att lära. Dessutom är det ju så många som tror på den. Då borde den vara sann. Men forskningen om lärstilar säger något helt annat. Adderas dessutom förståelse för hur man lär framstår bristerna i teorin allt tydligare.   Olika lärstilar  En lärstil står för olika sätt att lära. Enligt teorin tar alla som ska lära sig ny information in den via tre olika sinnen: ljud, bild och kropp. Men de flesta har ett sinne som de helst använder sig av. En del lär sig alltså bättre av att se (visuell lärstil), andra genom att höra (auditiv lärstil) och en del genom att känna och röra (kinetisk…
Läs Mer