LÄRARENS FÖRVÄNTNINGAR OCH PYGMALIONEFFEKTEN

LÄRARENS FÖRVÄNTNINGAR OCH PYGMALIONEFFEKTEN

Blogg
Blir lärarens favorit bäst? En provocerande fråga. De förväntningar vi har på elevers prestationer har en enorm inverkan på deras lärande. Positiva förväntningar kan stärka lärandet medan låga förväntningar kan försvåra lärandet. Läs mer om Pygmalioneffekten, även kallad Rosenthaleffekten.  Forskaren Robert Rosenthal visade år 1968 med  i en studie hur elever påverkas av sina lärares förväntningar. I studien administrerades ett begåvningstest till elever. Utifrån testresultaten informerades berörda lärare om vilka 20 procent av eleverna som ansågs särskilt begåvade med stor potential. Lärarna informerades också om att de här eleverna sannolikt skulle förbättra sina studieresultat betydligt mer än sina klasskamrater under det kommande läsåret. Men i själva verket var de elever som lyfts fram som särskilt begåvade slumpmässigt utvalda av forskarna. Det var alltså i genomsnitt varken var bättre eller sämre…
Läs Mer
LÄNSSTUDIEDAG FÖR GYMNASIET I ÖSTERGÖTLAND

LÄNSSTUDIEDAG FÖR GYMNASIET I ÖSTERGÖTLAND

Nyheter
Idag har vi haft en heldag med föreläsningar kring hjärnan och lärande på den gemensamma länsstudiedagen för gymnasieskolorna i Östergötland. 2019 var vi på plats i Norrköping och när vi nu åter fick förtroendet träffades vi digitalt. Teori har varvats med praktik med syftet att foga samman både “varför” och “hur”. Reflektionsövningar på både för- och eftermiddagen syftade till att koppla föreläsningarna till den egna undervisningen för de cirka 80 deltagande gymnasielärare som undervisar i olika ämnen. Vi tackar för idag och hoppas att vi möts igen!
Läs Mer
MINNET OCH GOOGLE-EFFEKTEN

MINNET OCH GOOGLE-EFFEKTEN

Blogg
Ny termin och dags att skapa goda förutsättningar för att minnas det man lär sig på en utbildning. Det finns så klart många faktorer som påverkar minnet. Visste du att man minns mindre om man vet att man kan söka upp den nya informationen? Det finns studier som visar just detta, att man minns mer eller mindre beroende på om man tror att man kan hitta informationen igen. Benägenheten att lagra information begränsas alltså om man tror att man kan hitta informationen på nytt. Det här sambandet gäller både när man får instruktioner att minnas den nya informationen och när man inte får det.  Principen gäller även bilder. En grupp som besökte ett museum fotograferade en del konstverk men tittade endast på andra. Följande dag tittade gruppen på bilder av…
Läs Mer
HÖSTTERMIN MED HJÄRNFOKUS STARTADE PÅ THORESTA HERRGÅRD!

HÖSTTERMIN MED HJÄRNFOKUS STARTADE PÅ THORESTA HERRGÅRD!

Nyheter
Hajja Hjärnfokus inleder hösten med föreläsning för P A Fogelströms Gymnasium på vackra Thoresta Herrgård i Bro. Med hjärnfokus på undervisning kan vi skapa goda förutsättningar för att effektivisera lärandet - att undervisa "med" hjärnan, inte "mot" den. Didaktik och kognitionsvetenskap i ett. Stort tack Thomas Lejdemalm och medarbetare för ert fokus och det varma bemötandet. Vi säger också grattis till Thomas som utnämnts till årets rektor i Stockholms stad då han och hans medarbetare jobbar med det kollegiala lärandet på vetenskaplig grund som ledstjärna.
Läs Mer
INTENSIV OCH ROLIG VECKA I STUDION!

INTENSIV OCH ROLIG VECKA I STUDION!

Nyheter
Under året som gått har vi investerat både tid och pengar i att bygga upp en ordentlig studio med bra ljud och ljus samt gått en utbildning i ett program där vi kan föreläsa "i vår power point" som ger en närmare och mer engagerad känsla. Nu har vår greenscreen blivit vår föreläsningsarena och efter cirka 10-15 digitala föreläsningar är vi väl bekanta med studion. Nu har vi just avslutat en fullspäckad vecka som startade med personal från NCC som just har påbörjat en internutbildning på "Arbetsledarprogrammet". Här låg fokus på framförallt lärande men även arbetslivet. På tisdagen hade vi föreläsning för Lärarnas Riksförbund för deras medlemmar med hjärnfokus på undervisning. Veckan avslutades med fokus på ledarskap och lärande för Academedia Academy och deras "Talangprogram" för framtida ledare. Samtliga föreläsningar…
Läs Mer
ÅTER I ALVESTA!

ÅTER I ALVESTA!

Nyheter
Till vår stora glädje kunde vi genomföra vårt andra besök i Alvesta. Första gången vi var där hade vi fokus på undervisning och hjärnan och hade pedagoger i publiken. Denna gång träffade vi studenter som utbildar sig till elevassistenter, lärarassistenter och barnskötare. Delvis olika fokus i de olika grupperna men grundprincipen för hur hjärnan fungerar är däremot konstant. I stora lokaler och för flera grupper höll vi idag de sista fysiska föreläsningarna för i år. På Allbo lärcenter huserade vi i Folkets Hus och hade verkligen coronasäkert avstånd men ändå möjlighet till interaktion - härligt! För en tid framöver håller vi nu digitalt hjärnfokus på lärande i vår hemmastudio. Tveka inte att höra av dig om du vill boka en föreläsning!
Läs Mer
Hjärnfokus på Alvesta lärcenter!

Hjärnfokus på Alvesta lärcenter!

Nyheter
Vi har det stora nöjet att få besöka Alvesta flera gånger. Här satsar man på att fortbilda såväl alla pedagoger som lärarassistenter och barnskötare under utbildning. Under vårt första besök träffade vi alla pedagoger på Alvesta lärcentrum och Alvesta gymnasieskola. Vi ser fram mot att återvända under vintern.
Läs Mer
KUL MED LR I ÖREBRO! ?

KUL MED LR I ÖREBRO! ?

Nyheter
Ikväll mötte vi ett riktigt härligt gäng pedagoger när vi föreläste för Lärarnas Riksförbund i Örebro! Trots regn och torsdagkväll var alla engagerade, glada och intresserade! Riktigt välkomna kände vi oss verkligen i staden vid Hjälmaren! Hit kommer vi gärna igen!
Läs Mer