AKTIVERA FÖRKUNSKAPER FÖR LÄRANDE

AKTIVERA FÖRKUNSKAPER FÖR LÄRANDE

Blogg, Nyheter
Dags för den fjärde delen av strategier för att studera hemma. Den här strategin är lika enkelt som effektiv. Börja alltid med att läsa rubriker och sammanfattningar innan du börjar läsa en text. Då aktiverar du dina förkunskaper och då blir det faktiskt lättare att förstå och minnas. Testa genom att läsa följande text så förstår du: "Processen är ganska enkel. Först lägger du föremålen i olika högar. Ibland räcker det med två högar men ibland krävs fler beroende på kvalité och hållbarhet. Se gärna till att ha stora högar för att spara energi. Små högar kan du vänta med tills de har fyllts på och då kan du med gott samvete köra igång."     Att texten är svår beror inte på att orden är svåra eller att meningarna…
Läs Mer
NU ÄR VÅR NYA HANDBOK OM LÄSSTRATEGIER OCH HJÄRNAN UTE!

NU ÄR VÅR NYA HANDBOK OM LÄSSTRATEGIER OCH HJÄRNAN UTE!

Blogg
Lässtrategier är numera ett relativt välkänt begrepp i skolans värld och kan ses som mentala verktyg för att öka läsförståelsen. I handboken slår vi ihop lässtrategier med grundläggande kunskaper om hjärnan. Kunskap om hjärnan visar bland annat på vikten av att träna på att läsa, varför det är viktigt att skapa en god läsmiljö och att läsande är en aktiv och medveten handling. En del av strategierna har en direkt koppling till minnesinkodning och förtydligar vad du kan göra för att minnas det du läst. Poängen är ju att både förstå vad du läser och minnas det. Inte minst bidrar kunskap om hjärnan till spännande läsning! Vi hoppas på att du kan bära med dig den här översikten av lässtrategier och hjärnan när du exempelvis läser lärobokstexter i olika ämnen.…
Läs Mer
HJÄRNAN OCH LÄSNING – ETT MATERIAL TILL DIG SOM UNDERVISAR!

HJÄRNAN OCH LÄSNING – ETT MATERIAL TILL DIG SOM UNDERVISAR!

Blogg, Nyheter
        Nu finns nytt tillgängligt material om hjärnan och läsning på den fantastiska didaktiska resursen Malmö Delar. Materialet vänder sig till dig som undervisar på högstadiet och gymnasiet. Det huvudsakliga syftet är att synliggöra och diskutera läsandet och lärandet med eleverna så att de medvetet kan välja kloka lärstrategier. Tillsammans får man då tillgång till det framgångsrika metaspråket som krävs för att kunna resonera om hur man både läser och lär. Som lärare kan du plocka olika delar av materialet beroende på elevernas förkunskaper och vad ni jobbar med för stunden.  Materialet på Malmö Delar består av: översikter om lässtrategiernas grunder grundläggande principer för hjärnan och lärande korta filmklipp om hjärnan och läsning övningar   Här hittar du materialet. Välj om du vill använda hela eller delar :-) Vi hoppas att du…
Läs Mer