LÄRARENS FÖRVÄNTNINGAR OCH PYGMALIONEFFEKTEN

LÄRARENS FÖRVÄNTNINGAR OCH PYGMALIONEFFEKTEN

Blogg
Blir lärarens favorit bäst? En provocerande fråga. De förväntningar vi har på elevers prestationer har en enorm inverkan på deras lärande. Positiva förväntningar kan stärka lärandet medan låga förväntningar kan försvåra lärandet. Läs mer om Pygmalioneffekten, även kallad Rosenthaleffekten.  Forskaren Robert Rosenthal visade år 1968 med  i en studie hur elever påverkas av sina lärares förväntningar. I studien administrerades ett begåvningstest till elever. Utifrån testresultaten informerades berörda lärare om vilka 20 procent av eleverna som ansågs särskilt begåvade med stor potential. Lärarna informerades också om att de här eleverna sannolikt skulle förbättra sina studieresultat betydligt mer än sina klasskamrater under det kommande läsåret. Men i själva verket var de elever som lyfts fram som särskilt begåvade slumpmässigt utvalda av forskarna. Det var alltså i genomsnitt varken var bättre eller sämre…
Läs Mer