UTBILDNING FÖR ÄMNESEXPERTER

UTBILDNING FÖR ÄMNESEXPERTER

Blogg, Nyheter
Just nu syr vi ihop en tvådagarsutbildning för lärare/utbildare som är ämnesexperter men som saknar pedagogisk och didaktisk utbildning. Att vara expert inom sitt ämne är sällan tillräckligt för en effektiv undervisning. Men med små medel och enkla metoder kan man effektivisera undervisningen och samtidigt känna en större trygghet i en undervisningssituation.  Det här utbildningspaketet bygger på grundprinciper om hjärnan och lärande med de neurovetenskapliga modellerna AGES och SCARF som grund. Det är fantastiskt spännande att skapa en utbildning som varvar teori (ett varför) med praktik (ett hur). Syftet är att erbjuda många konkreta och effektiva undervisningsstrategier som effektiviserar lärandet. Att samtidigt väva in femton års erfarenhet av undervisning är så klart enormt spännande! I växelverkan mellan teori och praktik får våra kursdeltagare själva göra korta övningar och testa metoder.…
Läs Mer
NU BYTER VI NAMN TILL ”HAJJA HJÄRNFOKUS”

NU BYTER VI NAMN TILL ”HAJJA HJÄRNFOKUS”

Blogg, Nyheter
Att “hajja” eller förstå vikten av HJÄRNFOKUS gör att du kan jobba och lära effektivare, lugnare och smartare. Hjärnfokus handlar om att skapa goda förutsättningar för din hjärna. I dagens extremt föränderliga, superslimmade och högteknologiska värld behöver vi vara rädda om hjärnan och ta hänsyn till dess begränsningar för kunna prestera och hålla i längden. Med HAJJA HJÄRNFOKUS jobbar vi vidare med workshops och föreläsningar utifrån Minnet, Mindset, Stress, Motivation och Brain breaks runt om i vårt avlånga land. Till hösten har vi en ny föreläsning om hur hjärnan fungerar i arbetslivet och strategier för att kunna hantera informationsöverflödet, tusen bollar i luften och ständiga distraktioner. Till våren dyker också en ny liten handbok upp på NA-förlag: “Hjärnfokus på lässtrategier” och i pipeline ligger även en handbok om “Hjärnfokus på…
Läs Mer