STRATEGIER FÖR DIGITAL KOMMUNIKATION

Nu råder digitala tider och därmed stora risker för digitala missförstånd. Ju fler sociala signaler som skalas av i den mänskliga kommunikationen desto lättare att missförstå och missförstås! 

Ju mer vi kan se och höra varandra desto bättre kan vi läsa av och svara mot känslomässiga tillstånd. Att träffas är ur den aspekten bättre än att ha videomöten. Men att ha videomöten är bättre än telefonmöten eller mejlkontakt. Vi reagerar och läser av varandra på det visuella intaget av kroppsspråk och särskilt ansiktsuttryck. Med det skrivna ordet förlorar vi även tonläget i rösten som avslöjar så mycket. Mycket information går förlorad helt enkelt. 

Det har med våra spegelneuroner att göra, det vill säga hjärnceller som härmar och läser av den vi tittar på och samtalar med. Så ett skämt i telefonen eller i chatten, som under ett fysiskt möte hade framkallat skratt, riskerar utan spegelneuronernas hjälp att tolkas som ett påhopp och en förolämpning. Det är lätt att känna sig utanför när till exempel turtagningen i ett digitalt samtal inte kan läsas av i varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk.

Strategier för digitala missförstånd handlar om medvetenhet. Var medveten om att du lätt kan missuppfatta och missuppfattas i en digital kommunikation. Överanalysera inte varje skrivet ord och varför inte utgå från att din omgivning vill dig väl. Använd smileys för att förstärka skämt och vänlighet. Varför inte vara överdrivet tydlig och överdrivet vänlig under tiden som vi alla väntar på att äntligen träffas igen! <3

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: