“PSYKISK HÄLSA I SKOLAN” – EN ANGELÄGEN KONFERENS!

  • Start
  • Nyheter
  • “PSYKISK HÄLSA I SKOLAN” – EN ANGELÄGEN KONFERENS!

Torsdagen den 15 november hade vi förmånen att delta som föreläsare i en två dagars utbildning i regi av Kompetento. Konferensens tema var “Psykisk hälsa i skolan” och det var ett genomtänkt och gediget program som deltagarna fick ta del av.

Programpunkterna förenades av skolans uppdrag att stärka den psykiska hälsan och behandlade aspekter kring så väl förebyggande och hälsofrämjande strukturer i klassrummet som hjärnans utveckling och hur elevers livsstil påverkar psykisk hälsa och inlärning. Bland talarna fanns såväl psykologer, professorer och forskare från Karolinska Institutet som rådgivare från Specialpedagogiska Skolmyndigheten , pedagoger som är ute i verksamheten och forskare från Uppsala.

Vårt bidrag fokuserade på en undervisning och klassrumsmiljö som stöttar elevernas inlärning och skapar goda förutsättningar för lärande. Konferensen var i Bonnierhuset i Stockholm vilket skapade en god miljö och goda förutsättningar för de specialpedagoger, rektorer, kuratorer, pedagoger och skolledare som var på plats :-). Då intresset var så stort att det blev fullbokat kommer en andra chans i mars för den som är intresserad.

En konferens med deltagare som har många olika roller inom skolan men med samma mål – att stärka lärande och hälsa.

 

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: