PROFFS EFTER 10 000 TIMMAR?

Dags att utveckla dina färdigheter? Du kanske tvekar. Inte kan väl jag. Jo då. Alla kan bli bättre på att bli bättre! Hjärnans plasticitet och formbarhet grundar sig i att vi med fokus kan repetera och träna på det vi vill lära oss. På så sätt bildas stabila och effektiva kopplingar mellan hjärnceller. Men innan du börjar träna – ta hjälp av den framlidne kognitionsforskaren K. Anders Ericsson, professor vid Florida State University.

En kille som övar sig på jo-jo

Ericssons välkända studie om att det krävs 10 000 timmars träning för att bli expert eller mästare är många gånger feltolkad. För att bli expert räcker det inte med att starta klockan och efter 10 000 timmars träning räkna med att vara virtuos. Ericssons forskning visar att det snarare handlar om att använda timmarna på rätt sätt. Kvalité framför kvantitet:

NAIV ÖVNING: Du gissar vad som kommer att vara effektivt när du ska lära dig. Det finns en risk att du tränar på fel saker.

MÅLMEDVETEN ÖVNING: Du övar på gränsen av din förmåga och försöker höja dig över din nuvarande förmåga.

HANDLEDD ÖVNING: En coach ger dig återkoppling. Coachen ser vad du kan och vägleder dig om vad du ska fokusera på i din träning.

Lärande tar tid. Kanske 10 000 timmar låter orimligt mycket. Även om du inte strävar efter att bli expert, så låt 10 000-timmarsregeln påminna dig om att allt lärande tar tid.

Lärande kräver också ditt fokus. Som Ericsson menar: “Splittrat fokus är praktiskt taget antitesen till den fokuserade uppmärksamhet som målmedveten övning kräver”.

Vill du bli skicklig på att lära dig? Boka en föreläsning med Hajja hjärnfokus

Dela inlägg:

Fler inlägg: