Personal från flygledarutbildningen på Entry Point North, Sturup

  • Start
  • Referenser
  • Personal från flygledarutbildningen på Entry Point North, Sturup

Det har levererats väl och jag saknar inget. Det jag framför allt ser är att ni har skakat liv i våra tankar kring hur vi undervisar och når våra elever. Vet att många av deltagarna redan prövat flera metoder i sin egen undervisning. Superbra med handfasta tips och råd och metoder.

Dela inlägg:

Fler inlägg: