OVÄNTADE INSLAG ÖKAR DOPAMINNIVÅN

Ta med dig enkla strategier i undervisningen som ökar dopaminhalten som i sin tur får oss nyfikna och fokuserade.

NÅGOT OVÄNTAT: Oväntade inslag ökar dopaminnivån. Humor handlar till stor del om att bli överrumplad och överraskad. Genom att göra olika brainbreaks ges möjlighet att möta oväntade inslag som ofta leder till skratt och därmed ökade nivåer av dopamin. Möjligheten att skapa oväntade inslag är även de oändliga: ta på dig en lustig hatt, tala baklänges, shuffla (men gör gärna en konsekvensanalys först.)

Läs mer på Pedagog Malmö om hur även POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR och NYA INSLAG ökar dopaminhalterna .

Dela inlägg:

Fler inlägg: