NO-HANDS UP OCH AKTIV INKODNING

Att i sin undervisning ställa frågor till eleverna utgör ett självklart inslag i våra klassrum. När frågorna ger eleverna möjlighet att tänka efter så gynnar det lärandet. Ny information som eleverna tankemässigt bearbetar har större chans att kodas in i långtidsminnet. Genom att ställa frågor vill vi få så många elever att tänka så mycket som möjligt. Dylan Wiliams “no-hands-up” gynnar definitivt skapandet av hållbara långtidsminnen.

Den 3 oktober inleder vi den första Workshopsserien på Pedagogisk Inspiration där vi går igenom en modell för hur man kan effektivisera skapandet av hållbara långtidsminnen. Aktiva tankar och aktiv inkodning utgör en viktig del av den neruovetenskapliga modellen. Länk till anmälan finns i dagens blogginlägg på Pedagog Malmö.

Dela inlägg:

Fler inlägg: