MINNET OCH GOOGLE-EFFEKTEN

Ny termin och dags att skapa goda förutsättningar för att minnas det man lär sig på en utbildning. Det finns så klart många faktorer som påverkar minnet. Visste du att man minns mindre om man vet att man kan söka upp den nya informationen?

Det finns studier som visar just detta, att man minns mer eller mindre beroende på om man tror att man kan hitta informationen igen. Benägenheten att lagra information begränsas alltså om man tror att man kan hitta informationen på nytt. Det här sambandet gäller både när man får instruktioner att minnas den nya informationen och när man inte får det. 

Principen gäller även bilder. En grupp som besökte ett museum fotograferade en del konstverk men tittade endast på andra. Följande dag tittade gruppen på bilder av konstverk, varav en del av dem hade hängt på museet. Kunde de minnas vilka av bilderna av konstverk som hade hängt på museet? Det visade sig att gruppen hade lättare att minnas konstverk som de inte hade fotograferat och som därmed inte hade sparats.

Vetskapen om att informationen går att hitta påverkar hur mycket man anstränger sig i lärandet och därmed påverkas minnet. Hjärnan tycks strunta i att lägga information på minnet när den finns lagrad någon annanstans. 

Att minnas är en aktivitet och kräver en ansträngning. Så var aktiv i ditt lärande. Försök att koppla den nya informationen till dina tidigare minnen och kunskaper. Ifrågasätt det nya. Skapa inre bilder. Således – tänk till istället för att fota av lärarens eller kursledarens anteckningar på tavlan! 

Vill du minnas mer – beställ Hjärnsmart lärande Minnet.

Dela inlägg:

Fler inlägg: