Tänk dig att du ska ut på en lång vandring – men du vet inte vart du ska och du förstår inte riktigt vad vandringen ska vara bra för. Du promenerar lite på måfå, först åt ett håll och sen traskar du lite åt ett annat håll. Du funderar över vad en “lång” vandring egentligen är. Ska du gå i en timme eller i kanske i tolv timmar? Ska du gå med raska steg eller lunka fram? Med de här förutsättningarna verkar det osannolikt att du kommer att nå ditt mål eftersom du inte vet vad ditt mål är.

 

Realistiska och mätbara mål skapar motivation

Människan är den enda art som har förmågan att planera långsiktigt. Vi är den enda art som inte bara lever “här och nu”. Det innebär att vi behöver ha mål för att kunna motivera oss och när vi har nått målen sätter vi upp nya. Om man överför detta till skolans värld blir en skolgång utan mål som en meningslös lång vandring och det som är meningslöst stressar oss. Om man som elev inte vet vart man ska eller varför kan stressen ta över och förstöra såväl motivation som inlärning.

När eleverna ska sätta mål är det också viktigt att försöka sätta tydliga och realistiska mål som finns inom en nåbar räckvidd. Annars finns det en risk att stressen över att inte förstå hur man ska göra för att nå målet kommer att blockera självförtroendet, som i sin tur byggs upp av framgång. Hjälp därför eleverna att sätta upp realistiska delmål. Då kommer resultaten gradvis. När eleverna kan nå framgång vid delmålen stärks självförtroendet, som gör att de kan nå nya delmål på väg mot slutmålet.

Om en elev har klarat varje matteprov med nöd och näppe är det orealistiskt att säga “till jul ska du sikta på att ha A på dina prov”. Då är risken stor att pluggandet upplevs som ett misslyckande och eftersom våra hjärnor alltid strävar efter att undvika obehag kan hjärnan leda eleven mot att undvika fler nederlag. Eleven kanske struntar i att plugga eftersom det ändå är för svårt. Att istället sträva efter att nå D på provet, har man satt ett mer realistiskt mål. När det målet är nått kommer de positiva känslorna att skapa en meningsfull känsla som bygger självförtroende och målbilden stärks.

Genom att hjälpa våra elever att skapa realistiska mål kopplat till positiva känslor ökar vi sannolikheten och önskan att nå dem. Det gäller för övrigt oss själva också. Realistiska mål på vad vi ska uppnå skapar en positiv känsla. Tänk på det i novembermörkret alla fantastiska lärare!