Lena Winqvist

Hajja.nu / Lena Winqvist
  • Lena Winqvist är en van föreläsare med en tydlig förankring i lärande. Hon föreläser med övertygelsen att en god presentation följer en genomtänkt struktur, ett handfast innehåll och framförs med energi.

Hon har också skrivit en läroboksserie i svenska som riktar sig till gymnasiets tre årskurser. Böckerna heter Svenska – helt enkelt och bygger på kursernas centrala innehåll och kunskapskrav. Eleven möter en berättande ton som guidar genom teorier, berättelser, övningar och slutuppgifter. 2017 gav hon ut ”Hjärnsmart lärande – Minnet” och 2019 gav hon ut “Hjärnfokus på läsning”.

Lena har även jobbat som förstelärare i svenska med över femton års erfarenhet av att undervisa, handleda och motivera gymnasieelever. Under sex år har hon undervisat som “två pedagoger i ett klassrum” i ett kollegialt samarbete med Annika Nilsson.

 

Övriga inslag i Lenas meritlista är skapandet av en studiecirkel för Folkuniversitetet som stärker föräldrars roll i skolan, retorikundervisning för företag och UGL-utbildning. År 2015 fick hon Helgepriset.