FÖRÄNDRING I LEDARSKAP PÅ EN ARBETSPLATS – STATUSHÖJNING OCH STATUSFÖRLUST

  • Start
  • Blogg
  • FÖRÄNDRING I LEDARSKAP PÅ EN ARBETSPLATS – STATUSHÖJNING OCH STATUSFÖRLUST

I många år har du och din kollega samarbetat och haft ett bra förhållande men så ändras er relation när din kollega blir din chef. Bara en vecka senare känns förhållandet helt annorlunda. Du tycker att han plötsligt verkar skryta och att han är nedvärderande mot dina idéer och åsikter. 

Hjärnan hanterar hot mot vår status på samma sätt som en fara mot ditt liv och du kan reagera starkt och nästan med samma intensitet som om någon hade attackerat dig. En sjunkande status tolkas av hjärnan som ett hot mot livet medan en känsla av förhöjd status kan upplevas som en större belöning än att vinna på lotto.

Din hotrespons kanske rent av får dig att säga saker som kan skada både dina relationer och din karriär. Ju bättre du blir på att lära känna ett statushot när det uppstår i realtid desto snabbare kan du identifiera det och försöka kontrollera din dina impulser.

Nyckeln är att snabbt etikettera statushotet för att därefter jobba med omtolkning. Att helt enkelt sätta ord på att du upplever att din status sjunker för att sedan försöka “tala dig själv tillrätta” genom att inse att du i stundens hetta kanske i högre grad misstolkar uttalande från den som hotar din status än från andra. 

Nästa gång du upplever ett hot mot din status, försök att stanna upp och identifiera dina känslor. Ha förståelse för dina egna reaktioner och var snäll mot dig själv – och andra. Hotet kan helt enkelt vara en missuppfattning.

 

 

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: