LÄRARSTUDENTER I HALMSTAD MED FOKUS PÅ HJÄRNAN

Hajja.nu / Nyheter / LÄRARSTUDENTER I HALMSTAD MED FOKUS PÅ HJÄRNAN

Igår var vi inbjudna av Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening i Halmstad för en föreläsning om ”hjärnfokus på undervisning”. Framtiden känns ljusare för läraryrket efter att ha mött så engagerade, drivna och intresserade framtida kollegor! Tack för en trevlig eftermiddag!