Kunskap – en förutsättning för kreativitet och innovation?

  • Start
  • Blogg
  • Kunskap – en förutsättning för kreativitet och innovation?

Kunskap och kreativitet hör ihop, eller? Är det bättre att vara expert eller nybörjare för att komma på kreativa och innovativa idéer? Är kunskap grunden för kreativitet eller är den begränsande?

Låt oss först reda ut definitionen av kreativitet. Kreativitet är en medfödd förmåga (som vi har i olika grad) och innebär att skapa något nytt och nyttigt – en superkraft i en extremt föränderlig värld då gamla lösningar sällan fungerar för att lösa nya problem. 

Låt oss också klargöra att divergent tänkande är en viktig ingrediens för kreativitet. Divergent tänkande handlar om att hitta många nya och nyttiga lösningar på ett problem. För att hitta nya lösningar kombinerar du information på ett nytt sätt, som att du bygger med samma gamla legobitar men på ett nytt sätt. Har du många legobitar (mycket kunskap) har du goda förutsättningar att bygga många nya byggnader (att skapa många nya lösningar).

Därför är det föga förvånande att de flesta forskare inom kreativitet menar att kunskap är själva grunden för kreativitet. Vår kunskap kan struktureras om eller kombineras på ett nytt sätt till annan kunskap. Med “konceptuell expansion” kan experten utgå från ett känt koncept och expandera det. Ungefär som att en kock utgår från ett gammalt recept men lägger till nya ingredienser. Man kan också skapa nytt genom att kombinera olika koncept, som att skapa ordet “hemester” genom att kombinera “hem” och “semester”. Eftersom experter har mer kunskap som de kan utveckla genom konceptuell expansion, så är experter potentiellt mer kreativa jämfört med nybörjare. 

En expert brukar också vara duktig på att se vilka problem som behöver lösas och vilka frågor som är intressanta att ställa inom ett område samt att utvärdera användbarheten hos en idé. Samtidigt kan experten lättare “fastna” i tidigare lösningar. Då kan en nybörjares “ögon” vara till hjälp. Nybörjaren kan vara mindre styrd av gamla tankebanor och därmed vara friare i sina associationer och lösningar. 

Så, är det bättre att vara expert än nybörjare för att vara kreativ? Att vara kunnig inom ett ämne har definitiva fördelar för att vara kreativ. Med stora mängder kunskap kan du utveckla idéer från det du redan vet. Men om experter och nybörjare samarbetar kompletteras styrkor med svagheter. Något att tänka på när vi söker kreativa lösningar på nya problem. 

Dela inlägg:

Fler inlägg: