KREATIVITET, ARBETSKLIMAT OCH SAMMANHÅLLNING!

När semestrarna börjar lida mot sitt slut och vardagen tar vid är det dags att tänka kreativt med våra utvilade hjärnor. Vad är det egentligen som gör att vi blir kreativa på våra arbetsplatser?

Arbetsklimatet spelar en stor roll. Det gör att vi behöver träffas utanför den digitala världen. Nödvändigtvis inte varje dag och i stora grupper, men i alla fall med jämna mellanrum i mindre grupper. 

En av de stora fördelarna med kreativt arbete i grupp är att gruppmedlemmarna smittar varandra med energi och entusiasm. Andras idéer sporrar till egna idéer. Om sammanhållningen i gruppen är god och medlemmarna är trygga med varandra stimulerar detta också kreativiteten eftersom positiva känslor har den effekten på kreativitet. På en arbetsplats som har ett sämre klimat smittar gnäll och klagande på samma sätt, vilket då sänker kreativiteten. 

Kreativa arbetsplatser kännetecknas av att det är högt i tak. De anställda uppfattar arbetet som utmanande och meningsfullt. Klimatet i sig blir en katalysator för kreativiteten och leder till att organisationens effektivitet, produktivitet och innovationsförmåga ökar!

Ledare kan göra en hel del för att arbetstagare ska trivas och må bra! Skapa förutsättningar för kreativa möten till exempel. Om de blir roligare, mer lekfulla, eller har nya strukturer stimulerar det kreativiteten. Möbler kan flyttas runt eller bytas ut. Aktiviteter kan stimulera gruppens energi och engagemang.

Många storföretag har insett vinsten i detta och satsar på att bygga innovationscenter. Ett välkänt exempel är ju Google som lekfullt har installerat rutschkanor mellan våningarna. Även biltillverkaren Mercedes-Benz har insett vinsten med mötesytor som är stora och med tillgång till kreativitetsverktyg och extra god fika. Men man behöver inte gå så långt utan kreativiteten kan flöda genom små förändringar. 

 Hur ser förutsättningarna för kreativitet ut på din arbetsplats?


Källa: Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv. (Brodin, Carlsson m.fl)

Dela inlägg:

Fler inlägg: