• UR, Stockholm

• SLFF, Sveriges Läromedelsförfattares förbund, Stockholm

• Yrkeshögskolor, personal och studenter, Hässleholm och Kristianstad

• Kompetento, Stockholm

• Skolforum, Stockholm

• Skolporten, Stockholm

• SETT Syd, Malmö

• Uppdragsverksamhet FU, Ystad

• Vuxenutbildningen, Borås

• Lärarnas Riksförbund, Stockholm, Linköping, Kristianstad, Falun, Västerås, Luleå, Uppsala, Umeå, Göteborg, Kalmar